HÓA CHẤT CHỐNG THẤM KONISHI

Tin tức

Thông số kỹ thuật Keo PU TC-668

Thông số kỹ thuật Keo PU TC-668 (31-03-2016)

Thông số kỹ thuật keo pu TC 668, keo polyurethane TC 668 chống thấm ngược, chống rò rỉ nước bê tông Keo pu foam 668

Xem chi tiết

Thông số kỹ thuật Keo PU TC-669

Thông số kỹ thuật Keo PU TC-669 (31-03-2016)

Thông số kỹ thuật keo pu 669, pu foam 669,keo polyurethane TC 669

Xem chi tiết

Trang 1 / 1